वातावरण अनुकूल 'रेनकोट'
तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन

वातावरण अनुकूल 'रेनकोट'

  • 8 जुलाई 2017

पानी नछिर्ने धेरै ज्याकेटहरुमा रसायनहरु प्रयोग गरिएको हुन्छ जसले वातावरण प्रदूषित पार्छन्। पानी रोक्नका निम्ति त्यसमा 'फ्लोरोकेमिकल्स'को प्रयोग गरिएको हुन्छ।