चिकित्साजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा हेलचेक्रयाइँ

चिकित्साजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा हेलचेक्रयाइँ

जनस्वास्थ्य तथा पर्यावरणका लागि अति हानिकारक मानिने चिकित्साजन्य फोहोर अधिकांश अस्पतालले व्यवस्थापन गर्न नसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।