पाँच मिनेटमा पोशाक तयार

पाँच मिनेटमा पोशाक तयार

एउटा पोशाक बनाउन कति समय लाग्ला? युगाण्डाका यी डिजाइनरले पाँच मिनेटभन्दा कम समयमा पोशाक तयार पार्न सक्छन्।