दुर्व्यवहार रोक्न महिला प्रहरी

दुर्व्यवहार रोक्न महिला प्रहरी

भारतीय शहर जयपुरमा महिलाविरुद्ध हुनसक्ने यौन दुर्व्यवहार रोक्न भन्दै सबै प्रहरी सदस्य महिला रहेको एकाइलाई खटाइएको छ।