बृहत् स्तनपान मेला

बृहत् स्तनपान मेला

फिलिपिन्सको मनिलामा यी आमाहरुले स्तनपान प्रबर्द्धन गर्न उनका बच्चालाई एकसाथ स्तनपान गराउँदैछन्।