मध्यपुर-ठिमीमा ‘सलचा प्याखँ’ नाच

भक्तपुरको मध्यपुर-ठिमीमा यस वर्ष गाईजात्रासँग सम्बन्धित थुप्रै लोकनाच लामो समयपछि फेरी देखाइँदैछन्।