चितवनको नमूना सरकारी विद्यालय

चितवनको नमूना सरकारी विद्यालय

कुशल व्यवस्थापनको पर्याय बन्न थालेको चितवन कालिकाको एक सरकारी विद्यालले टाढा-टाढाबाट आउने विद्यार्थी ओसार्न अर्को नयाँ बस किन्न लागेको छ। श्री राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयबाट लाभ लिएका अभिभावकहरु चाहिँ आफ्ना कलिला केटाकेटीलाई परको निंजी विद्यालयमा पढ्न पठाउन चाहदैंनन्।