१०० विमिन: साक्षरता
तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन

*१०० विमिन*: साक्षरता

  • 8 अक्टोबर 2017

विश्वका लेखपढ गर्न नसक्ने मानिसहरुमध्ये दुई तिहाइ महिला छन्। के कारणले केटी र महिलाहरुलाई पढ्न लेख्नबाट रोकिरहेको छ?