सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन

जर्मन शहरहरुले कसरी सार्वजनिक शौचालयको समस्या समाधान गर्दैछन्? हेर्नुहोस एक भिडिओ।