सूचना प्रविधिमा भाषा समस्या

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीको प्रयोग नीति तथा मानकलाई वैज्ञानिकीकरण गर्न नसकेको विज्ञहरुले बताएका छन्।