पूर्वी नेपालका अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख जातजातिसँग
तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन

पूर्वी नेपालका अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख जातजातिसँग

  • 4 डिसेम्बर 2017

पूर्वी नेपालका अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख जातजातिहरूसँग उनीहरुको जनजीवनबारे गरिएको साझा सवाल।