ह्वीलचेयर सुन्दरीको सकारात्मक प्रयास

ह्वीलचेयर सुन्दरीको सकारात्मक प्रयास

ह्वीलचेयर सुन्दरी विराली मोदीले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई यात्रा गर्न सहज होस् भनेर अभियान चलाइरहेकी छन्।