के हो जेरुसलेम विवाद?

के हो जेरुसलेम विवाद?

जेरुसलेमलाई इजरेलको राजधानीको मान्यता दिने राष्ट्रपति ट्रम्पको योजनाको किन भइरहेको छ व्यापक विरोध?