के भन्छन् मतदाता?

के भन्छन् मतदाता?

मतदान गरेपछि मतदाताका आशा र अपेक्षा के के छन्?