'नेट न्युट्रालिटि' किन?

अमेरिकाले 'नेट न्युट्रालिटि' अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ? एक रिपोर्ट।