माहुरी कृषकको सामुहिक सफलता

माहुरी कृषकको सामुहिक सफलता

कैलालीका माहुरी पालन ‘पकेट’ क्षेत्रमा परेका मसुरिया, चौमाला र पहलमानपुर क्षेत्रमा माहुरी कृषकले माहुरी पालनबाट मनग्गे आम्दानी गरेको बताएका छन्।