छोराको लागि किताब लेख्ने आमा

छोराको लागि किताब लेख्ने आमा

आफ्ना छोराका लागि खोजेजस्तो किताब नपाएपछि एकजना आमाले आफैँ त्यस्तो किताब लेखिन्।