एल साल्भाडोरका मानिसलाई किन घर फर्काइँदैछ?

एल साल्भाडोरका मानिसलाई किन घर फर्काइँदैछ?

एल साल्भाडोरका दुई लाख मानिसलाई ट्रम्प प्रशासन किन घर फर्काउन चाहन्छ?