किन टर्कीका सेना सिरिया पसे?

किन टर्कीका सेना सिरिया पसे?

टर्कीका सेनाले उत्तरी सिरियामा कारवाही थालेपछि त्यसले व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ।