खेलकुद निकायबारे फरक-फरक खाका

नेपाली खेलकुद निकायहरूलाई संघीय संरचना अनुसारको ढाँचामा ढाल्ने गृहकार्य गरिरहेका खेलकुद मन्त्रालय र खेलकुद परिषद्ले फरक-फरक खाका तयार पारेका छन्।