प्रणय दिवसमा रातो गुलाफको उपहार

प्रणय दिवसमा रातो गुलाफको उपहार

प्रणयदिवसका अवसरमा प्रेमीप्रेमिकाहरू रातो गुलाफ एकअर्कालाई उपहार दिन्छन्।

नेपालमा पनि यो दिनमा ठूलो संख्यामा रातो गुलाफ खपत हुने थालेको छ।

यो वर्ष २३०,००० रातो गुलाफको माग रहेको बताइएको छ।