भूकम्पका दरारबारे अनुसन्धान

भूकम्पका दरारबारे अनुसन्धान

ठूला भूकम्पको अन्तराल थाहा पाउन र त्यसबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्न सहयोगी हुने भन्दै खानी तथा भूगर्भ विभागले विगतमा गएका भूकम्पका दरारहरूमा खोजी तथा अनुसन्धान थालेको छ।