अपाङमैत्री बन्दै धरान

अपाङमैत्री बन्दै धरान

सार्वजनिक स्थलहरूमा अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने भनिए पनि अधिकांश क्षेत्रमा त्यो हुन नसकिरहँदा धरानमा भने अब बन्ने संरचनाहरू अपाङ्गमैत्री बन्न थालेका छन्।