'प्रेमका कविता लेख्न उमेर चाहिँदैन तर गम्भीरता चाहिन्छ'

'प्रेमका कविता लेख्न उमेर चाहिँदैन तर गम्भीरता चाहिन्छ'

एक शताब्दी उमेर पार गरेका राष्ट्रकवि जीवनको उपलब्धि प्रेमलाई मान्छन्। प्रेमका कविता लेख्न उमेरले छेक्दो रहेनछ? घिमिरेसँगको कुराकानी।