भाग्यशाली लट्ठी पाउने पर्वमा सहभागी झण्डै नाङ्गा पुरुषहरू

करिब १० हजार पुरुष दुई भाग्यशाली लट्ठी प्राप्त गर्ने प्राचीन जापानी पर्व मनाउने कार्यमा सहभागी छन्।

जसले त्यस्तो लट्ठी हात पार्छन् उनीहरू त्यो वर्षकै भाग्यमानी पुरुषमा गनिन्छन्।

साइदाइजी-इयो मनाउन थालेको अहिले ५१० वर्ष पुगेको छ।

यो पर्व मनाउँदा वर्षभरि राम्रो अन्न उत्पादन हुने ठानिन्छ।