के अक्टोपसले सपना देख्छ

के अक्टोपसले सपना देख्छ

समुद्री जीवबारे अध्ययन गर्ने वैज्ञानिक डेभिड शीलले एउटा निदाएको अक्टोपसलाई रङ्ग फेरिरहेको अवस्थामा फेला पारे।

त्यसबाट वैज्ञानिक समुदायमा अक्टोपसले सपना देख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर बहस सुरु भएको छ।

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि