पूरै विश्वलाई आतङ्कित पारेको कोरोनाभाइरस वास्तवमा के हो?

पूरै विश्वलाई आतङ्कित पारेको कोरोनाभाइरस वास्तवमा के हो?

पूरै विश्वलाई आतङ्कित पारेको कोरोनाभाइरस वास्तवमा के हो?

यसले तपाईँलाई कसरी असर पार्न सक्छ? अनि यसबाट जोगिने उपाय के हुन् त?

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि