कोरोना भाइरस सङ्गीत: सात वर्षीय बालकको मनमोहक रचना

कोरोना भाइरस सङ्गीत: सात वर्षीय बालकको मनमोहक रचना

स्टेलिओस केरासिडिस पियानो बजाउने विलक्षण प्रतिभा भएका बालक हुन्।

यी सात वर्षीय ग्रीक बालकले कोरोनाभाइरसका कारण पीडित र एकान्तवासमा बसेका मानिसहरूका लागि एउटा सङ्गीत रचना गरेका छन्।

यस्तो छ उनले रचना गरेका सङ्गीत र उनको भनाइ।

अनि यो पनि