कोरोना भाइरसः महामारी बनेर फैलिएको यो विषाणुबारे अहिलेसम्म थाहा भएका पाँच कुरा

कोरोना भाइरसः महामारी बनेर फैलिएको यो विषाणुबारे अहिलेसम्म थाहा भएका पाँच कुरा

कोरोनाभाइरसबारे सबै नयाँ कुरा थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ।

यहाँ नयाँ अध्ययनहरूले पत्ता लगाएका पाँच महत्त्वपूर्ण कुराहरू प्रस्तुत गरिएको छ।

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि