खानेकुरा खाएको भिडिओको कसरी महिलालाई स्वतन्त्र बनाउँदैछ?

खानेकुरा खाएको भिडिओको कसरी महिलालाई स्वतन्त्र बनाउँदैछ?

केही मानिसका लागि इन्टरनेटमा धेरै खानेकुरा खाएको भिडिओ राख्नु चर्चित बन्ने माध्यम बनेको छ।

तर भारतका केही महिलाका लागि त्यस्तो कार्य आर्थिक स्वतन्त्रताको अवसर मात्रै होइन, समाजले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई चुनौती दिने माध्यम पनि बनेको छ।

हेर्नुहोस् एउटा भिडिओ।