तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन

कारागारहरुका समस्या-06.12.10

  • 6 डिसेम्बर 2010