तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन

डा. रमेश ढुंगेल र डा. कृष्ण हाछेथुसंग-30.11.11

  • 30 नोभेम्बर 2011