विश्व सेेवा सर्च अहिले बीटा चरणमा छ त्यसैले विश्व सेवामा प्रकाशित भएका सबै सामग्री हाल यसमा समावेश भैसकेको छैन। ति सामग्रीहरु वास्तवमा अस्तित्वमा त छन् तर यो बीटा संस्करणबाट तिनलाई खोज्न नसकिएको मात्र हो।