जुवा

  1. कमाइ

    सार्वजनिक हुनुभन्दा केही सेकेन्डअघि महत्त्वपूर्ण सूचनामा मानिसहरूलाई पहुँच दिई पैसा कमाउन दिने एउटा योजनाका कारण द ब्याङ्क अफ इङ्ग्ल्यान्ड चर्चामा छ। मानिसहरूलाई पैसा कमाउन दिने थुप्रै जुक्तिमध्ये यो एउटा हो।

    थप जानकारी
    next