भौतिकशास्त्र

  1. ब्ल्याक होला

    ब्ल्याक होलको अनुसन्धान गरेका तीन वैज्ञानिकलाई यस वर्ष भौतिक शास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको छ।

    थप जानकारी
    next