Australia Zoo asks public to name white koala joey

Australia Zoo has asked the public to name a rare white koala joey.