England

Ian Brady 'yn datgelu lleoliad corff Keith Bennett' i'w eiriolwr iechyd meddwl

Ian Brady
Image caption Cafodd Ian Brady ei garcharu am oes yn 1966

Cafodd dynes 49 oed ei harestio yn ne Cymru wrth i'r heddlu gredu fod y llofrudd Ian Brady wedi datgelu manylion lleoliad corff bachgen 12 oed.

Dywed asiantaeth newyddion PA mai eiriolwr iechyd meddwl Brady, Jackie Powell, sydd wedi cael ei harestio ar amheuaeth o atal corff rhag cael ei gladdu.

Mae'n debyg bod Brady wedi rhannu'r manylion am leoliad corff Keith Bennet gyda Ms Powell sydd wedi bod yn ymweld â Brady yn Ysbyty Meddwl Ashworth ger Lerpwl.

Mae Heddlu Manceinion dal i'w holi ac maen nhw hefyd yn parhau i ymchwilio yn yr ysbyty.

Fe ddiflannodd Keith Bennett yn 1964.

Cafodd ei gipio gan Brady a Myra Hindley wrth iddo fynd i ymweld â'i fam-gu.

Dyw ei gorff erioed wedi ei ddarganfod.

Cyrff

Cafodd Brady ei garcharu yn 1966 ar ôl iddo fo a Hindley gipio, arteithio ag yna llofruddio pump o blant yn y 1960au cyn eu claddu yn Rhostir Saddleworth ger Manceinion.

Image caption Dydi corff Keith Bennett ddim wedi cael ei ganfod ers iddo ddiflannu yn 1964

Mae cyrff gweddill y plant, Lesley Ann Downey, 10 oed, John Kilbride, 12 oed, Edward Evans, 17 oed, Pauline Reade, 16 oed, eisoes wedi cael eu darganfod.

Fe wnaeth yr heddlu roi'r gorau i chwilio am weddillion Keith Bennett yn 2009 wrth i'r heddlu ddweud bod angen mwy o wybodaeth i ail gychwyn chwilio.

Mewn datganiad dywedodd Heddlu Manceinion eu bod wedi derbyn gwybodaeth ar Orffennaf 30 2012 "sy'n arwain swyddogion i gredu bod Brady wedi rhoi gwybodaeth am leoliad corff Keith Bennett i un o'i ymwelwyr hirdymor".

"Mae swyddogion wedi gwneud ymholiadau i gywirdeb yr adroddiad ac ers derbyn y wybodaeth eu bod wedi bod mewn cysylltiad agos ag Ysbyty Ashworth a theulu Keith.

"O ganlyniad cafodd warant ei gyhoeddi o dan y Ddeddf Heddlu a Thystiolaeth Droseddol ar gyfer Ysbyty Ashworth a chyfeiriad preifat yn ne Cymru.

"Mae dynes 49 oed wedi cael ei harestio yn ne Cymru ar amheuaeth o atal corff rhag cael ei gladdu yn gyfreithlon ac mae'n parhau yn y ddalfa wrth i'r heddlu ei chwestiynu.

"Mae'r gwaith o archwilio'r cyfeiriadau yn parhau."

Ymgyrchu

Erbyn hyn mae Brady yn 74 oed ac mae wedi gwrthod bwyta ers 12 mlynedd.

Caiff ei fwydo trwy bibell erbyn hyn.

Bu farw Hindley yn 60 oed a hynny 10 mlynedd yn ôl.

Mae mam Keith Bennett, Winnie Johnson, 78 oed, wedi bod yn ymgyrchu am flynyddoedd i geisio dod o hyd i gorff ei mab.

Mae'r datblygiad yma yn sicr yn rhoi rhyw faint o obaith iddi.

More on this story

Related Internet links

The BBC is not responsible for the content of external Internet sites