Wales

Snow - school closures in Wales

SCHOOLS

These are the school closures in Wales that have been confirmed so far on 17 December, 2010. Please check BBC News Wales for up-to-date information. Many council websites carry this information, click on the links below. Only schools in Anglesey and Gwynedd will be listed individually on this site.

ANGLESEY

Anglesey council's web link

Ysgol Llansadwrn

Ysgol Rhosneigr

Ysgol Cemaes, Cemaes,

St Mary's School, Holyhead

Ysgol y Talwrn

Ysgol Ffrwd Win, Llanfaethlu

Ysgol Henblas, Llangristiolus

Ysgol Cylch y Garn Llanrhuddlad

Ysgol Gymuned Y Fali

Ysgol Llanfechell,

Ysgol Gymuned Bodffordd

Ysgol Gymraeg Morswyn

Ysgol Moelfre, Moelfre,

Ysgol Llanbedrgoch

Ysgol Llangaffo

Ysgol Gynradd Amlwch, Amlwch,

Ysgol Llanfachraeth, Llanfachraeth

Ysgol Parc y Bont, Llanddaniel

Ysgol Llanfairpwll

Ysgol Pentraeth

Ysgol Rhosybol, Rhosybol,

Ysgol Corn Hir, Llangefni,

Ysgol Bodorgan, Bodorgan,

Ysgol Esceifiog - Gaerwen Primary School, Gaerwen,

Ysgol Beaumaris, Beaumaris,

Ysgol Y Graig, Llangefni,

Ysgol Llandegfan, Porthaethwy,

Ysgol Brynsiencyn, Brynsiencyn

Ysgol Bodedern, Bodedern,

Ysgol Penysarn, Penysarn,

Ysgol Uwchradd Caergybi, Caergybi,

Ysgol Llangoed

Ysgol Pencarnisiog, Ty Croes,

Ysgol Llanddona, Beaumaris,

Ysgol Llanerchymedd, Llanerchymedd,

Llanddeusant (primary)

Ysgol David Hughes

Meithrin Fa Medra, Llangefni - the whole building is closed (including integrated children's centre)

Ysgol y Bont, Llangefni

Llangefni Comp

Ysgol Uwchradd Bodedern

Ysgol Syr Thomas Jones

BLAENAU GWENT

Blaenau Gwent council's web link

BRIDGEND

Bridgend council's web link

CAERPHILLY

Caerphilly council's web link

CARDIFF

Cardiff council's web link

CARMARTHENSHIRE

Carmarthenshire council's web link

CEREDIGION

Ceredigion council's web link

CONWY

Conwy council's web link

DENBIGHSHIRE

Denbighshire council's web link

FLINTSHIRE

Flintshire council's web link

GWYNEDD

Gwynedd council's web link

Ysgol Pendalar

Ysgol Beddgelert

Ysgol Carmel, Gwynedd

Pennal Primary

Ysgol Cwm y Glo, Caernarfon

Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog

Ysgol Ieuan Gwynedd Rhydymain

Ysgol yr Hendre,

Ysgol Llanystumdwy Primary

Our Lady's Primary School, Bangor

Ysgol Gorlan Tremadog

Ysgol Santes Helen

Meithrinfa Tir Na Nog

Ysgol Crud y Werin, Aberdaron

Sylwer Ysgol Coed Menai

Ysgol Glan Y Mor , Pwllheli

Ysgol Borthygest, Porthmadog,

Ysgol Llanwnda, Caernarfon

Ysgol Sarn Bach

Ysgol Bro Plenydd, Pwllheli,

Ysgol Bontnewydd Caernarfon

Ysgol Foel Gron

Ysgol Bro Dulas, Corris,

Ysgol Treferthyr, Cricieth

Ysgol Bro Gwydyr, Llanrwst

Ysgol Cymerau, Pwllheli,

Ysgol Dyffryn Ogwen

Ysgol Llandwrog, Caernarfon

Ysgol Llanllechid, Bangor,

Ysgol Chwilog

Ysgol Llwyngwril

Ysgol Carmel

Ysgol Glan Adda,

Ysgol Coed Mawr

Ysgol Gwaun Gynri, Deiniolen

Ysgol y Garnedd, Bangor

Ysgol Berwyn

Syr Hugh Owen Comp

Ysgol Brynaerau, Pontllyfni,

Ysgol y Gelli, Caernarfon

Ysgol Pentreuchaf, Pwllheli

Ysgol Talsarnau, Talsarnau,

Ysgol TanyCastell, Harlech,

Ysgol Glan y Mor Pwllheli

Ysgol Ffriaras, Bangor

Ysgol y Felinheli

Ysgol Abercaseg (Babanod), Bethesda

Ysgol Dinas Mawddwy

Bro Lleu in Penygroes

Ysgol Penybryn

Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli and Dolgellau

Ysgol Talysarn, Caernarfon

Ysgol Coed Menai, Bangor

Ysgol Gynradd y Felinheli

Ysgol Uwchradd Tywyn, Tywyn,

Ysgol Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog,

Ysgol Glancegin, Bangor

Penisarwaen

Ysgol Bethel, Caernarfon,

Ysgol Manod, Blaenau Ffestiniog

Coleg Menai, Bangor, fe college - both Bangor and Llangefni sites closed

Ysgol y Faenol in Bangor

Ysgol Dyffryn Nantlle

Llanrug primary

Ysgol Brynrefail

Ysgol y Gader Dolgellau

Ysgol Eifionydd

Dolbadarn

Ysgol Ardudwy

Ysgol y Moelwyn

Ysgol Rhosgadfan, Caernarfon, Ysgol Gynradd y Felinheli

MERTHYR TYDFIL

Merthyr Tydfil council's web link

MONMOUTHSHIRE

Monmouthshire council's web link

NEATH PORT TALBOT

Neath Port Talbot council's web link

NEWPORT

Newport council's web link

PEMBROKESHIRE

Pembrokeshire council's web link

POWYS

Powys council's web link

RHONDDA CYNON TAF

Rhondda Cynon Taf council's web link

SWANSEA

Swansea council's web link

TORFAEN

Torfaen council's web link

VALE OF GLAMORGAN

Vale of Glamorgan council's web link

WREXHAM

Wrexham council's web link

WEATHER INFORMATION

Get up-to-date forecasts from the BBC Weather or listen for frequent updates on BBC Radio Wales 93-104 FM.