Wales

Snow - school closures in Wales

SCHOOLS

These are the school closures in Wales that have been confirmed so far on Monday 20 December. Please check BBC News Wales for up-to-date information. Some council websites also carry this information.

ANGLESEY

Anglesey council's web link

Ysgol Bodffordd, Llangefni (closed due to lack of heating)

Ysgol Parch Thomas Ellis, Caergybi

Ysgol Gymuned y Fali, Valley,

Ysgol Dwyran, Llanfairpwllgwyngyll, (30)

Ysgol Niwbwrch - Newborough Primary School, Llanfairpwll,

Ysgol Cemaes, Cemaes,

Ysgol Llanbedrgoch, Llanbedrgoch

Ysgol Morswyn, Holyhead,

Ysgol Bodorgan, Bodorgan,

Ysgol Corn Hir, Llangefni (due to the lack of heating at the school).

Ysgol Rhosneigr, Rhosneigr,

Ysgol Goronwy Owen, Benllech,

Ysgol Llanfechell, Amlwch,

Ysgol Santes Fair - St Mary's Primary school, Holyhead, (20)

Ysgol Cylch y Garn, Llanrhuddlad,

Ysgol Llangaffo, Llangaffo

Ysgol Bodedern, Bodedern,

Ysgol Y Borth - Menai Bridge

Ysgol Pencarnisiog, Ty Croes,

Ysgol Pentraeth, Pentraeth,

Ysgol Bryngwran, Bryngwran,

Gwalchmai Primary School

Ysgol Beaumaris, Beaumaris,

Ysgol Garreglefn, Amlwch, Amlwch,

Ysgol Llanddona, Beaumaris,

Ysgol Uwchradd Bodedern

Ysgol Llandegfan, Porthaethwy

Ysgol Moelfre, Moelfre,

Ysgol Llanddeusant, Llanddeusant,

Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch,

Ysgol Gynradd Amlwch

Ysgol Penysarn, Penysarn

Ysgol y Parc, Holyhead

BLAENAU GWENT

Blaenau Gwent council's web link

BRIDGEND

Bridgend council's web link

CAERPHILLY

Caerphilly council's web link

CARDIFF

Schools in this area may be closed - click the link below to check.

Cardiff council's web link

CARMARTHENSHIRE

Schools in this area may be closed - click the link below to check.

Carmarthenshire council's web link

CEREDIGION

Ceredigion council's web link

Trefilan Primary School, Talsarn

Ysgol Penuwch

Ysgol Aberbanc

Ysgol Pontshan

Ysgol Uwchradd Llambed Comprehensive School

Ysgol Gynradd Craig Yr Wylfa

Ysgol Gynradd Cilcennin

Ysgol Gynradd Llanwenog

Ysgol Gynradd Penllwyn

Ysgol Bro Sion Cwilt

Ysgol Dyffryn Teifi, Llandysul

Ysgol Penweddig, Aberystwyth

Ysgol Penglais, Aberystwyth

Ysgol Rhydypennau, Bow Street

Ysgol Uwchradd Tregaron

Ysgol Gyfun Aberaeron

Ffynnonbedr Primary School, Heol Y Bryn

CONWY

Schools in this area may be closed - click the link below to check.

Conwy council's web link

DENBIGHSHIRE

Schools in this area may be closed - click the link below to check.

Denbighshire council's web link

FLINTSHIRE

Flintshire council's web link

GWYNEDD

Gwynedd council's web link

Ysgol Tudweiliog, Pwllheli

Ysgol Llandwrog, Caernarfon,

Our Lady's Primary, Bangor

Ysgol Cymerau, Pwllheli,

Ysgol Garndolbenmaen,

Ysgol Llangybi, Pwllheli,

Ysgol Baladeulyn, Nantlle

Ysgol Nebo, Caernarfon,

Ysgol Maesincla, Caernarfon

Ysgol Gymuned Penisarwaen, Caernarfon,

Ysgol Coed Menai

Ysgol Bontnewydd, Caernarfon,

Ysgol Y Garnedd, Bangor

Ysgol Glan y Mor, Pwllheli.

Ysgol y Berwyn, Y Bala,

Ysgol Manod, Blaenau Ffestiniog,

Ysgol Botwnnog, Pwllheli,

Ysgol Abercaseg (Babanod), Bethesda,

Ysgol Penybryn, Bethesda,

Ysgol Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog,

Ysgol Talysarn, Caernarfon,

Ysgol Bro Cynfal, Llanfestiniog

Ysgol Edmwnd Prys, Gellilydan

Ysgol Hendre, Caernarfon

Ysgol Babanod Morfa Nefyn, Pwllheli,

Ysgol Bro Lleu, Penygroes,

Ysgol Llandygai, Bangor

Ysgol Cae Top, Bangor,

Ysgol Llanllyfni, Llanllyfni

Ysgol Pentreuchaf, Pwllheli,

Ysgol Nefyn, Nefyn

Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes,

Ysgol Maenofferen, Blaenau Ffestiniog,

Ysgol Glanadda, Bangor,

Ysgol Babanod Coedmawr, Bangor,

Ysgol Bro Hedd Wyn, Trawsfynydd

Ysgol Tryfan, Bangor

Ysgol Eifionydd, Porthmadog

Ysgol Dolbadarn, Llanberis

Ysgol y Faenol, Bangor

Ysgol y Gader, Dolgellau,

Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon,

Ysgol Carmel, Caernarfon

Ysgol Waunfawr, Caernarfon

Ysgol Bethel, Caernarfon

Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog,

Ysgol Brynaerau, Pontllyfni,

Ysgol Rhosgadfan, Caernarfon IS DEFINITELY OPEN

Ysgol Friars, Bangor

Ysgol Gynradd Llanrug

Ysgol Tregarth

Ysgol Bodfeurig

Ysgol Gynradd Edern

Ysgol Pendalar Caernarfon

Ysgol y Gelli, Caernarfon

Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen

Ysgol Abercaseg (Babanod), Bethesda

Ysgol Brynrefail, Llanrug

Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda

Ysgol Cwm y Glo, Caernarfon

Ysgol y Felinheli, Felinheli

Ysgol Gynradd Llanllechid, Bethesda

MERTHYR TYDFIL

Merthyr Tydfil council's web link

MONMOUTHSHIRE

Monmouthshire council's web link

NEATH PORT TALBOT

Neath Port Talbot council's web link

NEWPORT

Newport council's web link

PEMBROKESHIRE

Schools in this area may be closed - click the link below to check.

Pembrokeshire council's web link

POWYS

Schools in this area may be closed - click the link below to check.

Powys council's web link

RHONDDA CYNON TAF

Rhondda Cynon Taf council's web link

SWANSEA

Swansea council's web link

TORFAEN

Torfaen council's web link

VALE OF GLAMORGAN

Vale of Glamorgan council's web link

WREXHAM

Wrexham council's web link

WEATHER INFORMATION

Get up-to-date forecasts from the BBC Weather or listen for frequent updates on BBC Radio Wales 93-104 FM.