Wales

Yr heddlu yn targedu gyrwyr ifanc

Peiriant prawf anadl
Image caption Cafod dros 27,000 o yrwyr brawf anadl yn ysto dymgyrch y llynedd

Bydd yr heddlu yn targedu gyrwyr ifanc yn eu hymgyrch Nadolig eleni i geisio rhwystro pobl rhag yfed a gyrru.

Mae'r ymgyrch yn dechrau ddydd Sadwrn.

Yn ôl y ffigyrau Prydeinig diweddaraf fe wnaeth mwy o yrwyr rhwng 20 a 24 oed fethu eu prawf anadl nag unrhyw grŵp oedran arall.

Fel rhan o ymgyrch y llynedd fe wnaeth yr heddlu roi prawf anadl i 27,744 o yrwyr yng Nghymru.

Fe wnaeth 545 (2%) fethu'r prawf neu wrthod ei gymryd.

Dywed yr heddlu y byddant yn targedu gyrwyr ledled Cymru eto eleni, yn enwedig gyrwyr ifanc.

Risg o ladd

Bydd eu hymgyrch yn cyd-fynd gydag ymgyrch hysbysebu ar y teledu ym mis Rhagfyr.

Dywedodd Sue Storch, caderiydd Dioglewch Ffyrdd Cymru: "Fy nghyngor yw pe bai chi'n disgwyl yfed alcohol yn ystod cyfnod y Nadolig, yna gwnewch gynlluniau i gyrraedd adre heb yrru."

"Peidiwch â chynnig diod i rywun sy'n bwriadu gyrru, a pheidiwch â derbyn lifft gan yrwyr da chin gwybod sydd wedi bod yn yfed alcohol."

Dywedodd y prif arolygydd Darren Wareing o Heddlu Gogledd Cymru nad yw sawl person yn sylweddoli eu bod dros y terfyn yfed cyfreithiol, hyd yn oed y bore canlynol ar ôl bod allan.

"Rydym yn annog pobl i feddwl ddwywaith cyn dreifio'r bore canlynol, ac i wneud trefniadau eraill er mwyn cyrraedd y gwaith.

"Pe bai chi'n yfed a gyrru mae yna gynnydd sylweddol yn y risg o ladd person diniwed neu eich hun. Mae hi mor syml â hynny.

"Pe bai chi'n cael eich dal yn y bore wrth fynd i'r gwaith neu wrth fynd a'r plant i'r ysgol, yr un fydd y gosb a'r sawl sydd wedi bod yn yfed yn drwm mewn tafarn ac yn gyrru liw nos."

More on this story

Related Internet links

The BBC is not responsible for the content of external Internet sites