Wales

Rhybudd tywydd am ddiwrnod arall

Eira
Image caption Symudodd yr eira i'r gorllewin ddydd Mercher, ac mae trafferthion yn parhau yno

Mae'r tywydd rhewllyd yn parhau, gan ddod â rhybudd arall am amodau peryglus wrth deithio ar hyd rhannau helaeth o Gymru.

Mae rhybudd melyn mewn grym dros dde a chanolbarth Cymru tan 11:00am ddydd Iau.

Mae llawer o ffyrdd yn parhau yn beryglus dros ben er gwaethaf gwaith graeanu dros nos.

Am 7.00am fore Iau, dim ond 8 ysgol oedd wedi cyhoeddi eu bod yn gorfod cau ddydd Iau, ym Mlaenau Gwent, Sir Benfro, Rhondda Cynon Taf ac Abertawe.

Roedd bron 500 ar gau ddydd Mercher.

'Gwaethaf'

Gwelwyd y trafferthion ers i'r eira ddechrau disgyn ddydd Gwener diwethaf gan adael ysgolion ar gau, cartrefi heb gyflenwad trydan ac amserlenni trenau a bysiau ar chwâl.

Ond daeth mwy o eira dros dde, canolbarth a gorllewin Cymru ddydd Mercher gan greu anhrefn pellach.

Yn Sir Benfro, fe sglefriodd bys oedd yn cludo 40 o ddisgyblion ysgol adref oddi ar y ffordd, ond yn ffodus chafodd neb eu hanafu.

Dywedodd pennaeth yr ysgol bod yr amodau "mwy na thebyg y gwaethaf" iddo eu gweld ers 25 mlynedd.

Aeth bws ysgol arall a dau fws arferol yn sownd ar yr A487 rhwng Trefdraeth ac Aberteifi wrth i griwiau graeanu geisio clirio'r ffordd.

Yn ôl y rhagolygon fe fydd dydd Iau yn gliriach, ond er nad oes disgwyl mwy o eira fe fydd hi'n ddiwrnod oer iawn unwaith eto.

Mae darogan y bydd mwy o eira ddydd Gwener yng ngogledd-ddwyrain Cymru gan arwain at drafferthion i deithwyr yn y rhanbarth.

More on this story