Wales

Crystal meth ar gynnydd yng Nghymru?

Crystal meth crystals Image copyright DEA
Image caption Fe allai crystal meth achosi niwed i'r ymennydd a'r galon

Mae'r ffigyrau diweddara' yn dangos cynnydd yng nghyflenwad y cyffur methamphetamine neu crystal meth sydd wedi eu cipio gan yr heddlu yng Nghymru.

Yn y de cyn 2010 ni chafodd yr un cyflenwad ei gipio gan yr heddlu. Ond y llynedd cafwyd gwerth £28,000 o'r cyffur ei gipio mewn un cyrch yn unig.

Fe wnaeth Heddlu Gwent gipio 77 gram yn 2012 o'i gymharu â dim byd o gwbl cyn 2008.

Yn ôl arbenigwyr mae'r cyffur yn cael ei weld fel un ffasiynol ac mae yn cael ei gysylltu gyda phobl cyfoethog neu celebs.

Ond meddai un gweithiwr yn y maes cyffuriau, mae'r cyffur wedi bod yn gwerthu am £10 y gram yng Nghasnewydd.

Fe allai'r cyffur achosi colli cof, seicosis a hefyd fe allai achosi difrod i'r galon a'r ymennydd.

Yn ôl ffigyrau a ddaeth i lawr BBC Radio Wales ar ôl cais Rhyddid Gwybodaeth, fe wnaeth Heddlu Gwent gipio 77 gram o'r cyffur yn 2012, o'i gymharu â chwe gram yn 2010 a dim yn 2008. .

Profion

Yn y de doedd yna'r un arést cyn 2010 a ni chafodd unrhyw gyflenwadau eu cipio. Ond mae'r ffigyrau diweddara'n dangos cynnydd, gan gynnwys un cyrch yn cipio 106 gram ym mlwyddyn ariannol 2012-13, gyda gwerth stryd o tua £28,000.

Roedd y cynnydd yn ardal Dyfed-Powys lawer yn llai tra dywed Heddlu Gogledd Cymru nad oedd unrhyw gyflenwadau wedi cael eu cipio ers 2008.

Bu cryn gyhoeddusrwydd ac ymwybyddiaeth am y cyffur yn dilyn drama deledu o'r Unol Daleithiau Breaking Bad, oedd yn son am athro cemeg wnaeth droi i fod yn bennaeth ar gang cyffuriau.

Dywed Dan Rowley, gweithiwr cyffuriau gyda Kaleidoscope Cymru fod rhai pobl wedi bod yn cymryd crystal meth heb sylweddoli hynny.

Dywedodd fod dau o'i gleientiaid wedi son wrtho am gael profiadau annisgwyl o'r cyffur mephedron.

"Ar ôl i mi ei anfon o i'r lab am brofion daeth yn ôl gyda'r canlyniad ei fod o'n methamphetamine pur.

"Roedd n sioc i'r cleientiaid ac i ni... oherwydd mae rhywun yn ymwybodol neu yn ddiarwybod yn gwerthu methamphetamine am £10 y gram yng Nghasnewydd," meddai.

Related Internet links

The BBC is not responsible for the content of external Internet sites