Wales

Uned frys: mwy o fanylion cynllun ad-drefnu

Protest
Image caption Y llynedd roedd protest tu allan i'r Senedd yng Nghaerdydd

Mae penaethiaid iechyd wedi rhoi mwy o fanylion am gynllun dadleuol i ad-drefnu uned gofal brys Ysbyty Tywysog Philip yn Llanelli.

Roedd nifer o bobl leol yn ymgyrchu yn erbyn y newidiadau, gan ddweud fod y gwasanaeth yn cael ei israddio.

Dywedodd penaethiaid eu bod yn awyddus i sicrhau y bydd pobl yn deall sut y bydd y gwasanaeth newydd yn gweithio.

Fe fydd cleifion difrifol wael yn gallu gweld ymgynghorydd ar unwaith mewn uned argyfwng arbennig.

Condemnio newidiadau

Yn ôl penaethiaid, mae'r cynlluniau bron yn derfynol a bydd meddygon teulu a nyrsys arbenigol yn delio gyda mân anafiadau.

Gwnaed y penderfyniad i fwrw 'mlaen gyda'r newidiadau flwyddyn yn ôl.

Roedd ymgyrchu brwd yn erbyn y newidiadau gyda Chyngor Sir Gaerfyrddin yn eu condemnio.

Er gwaetha her gyfreithiol, roedd yn aflwyddiannus.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi dweud mai prif staff meddygol y bwrdd sy' wedi paratoi'r cynlluniau.

33,699 o gleifion

Dywedodd Dr Siân Lewis, rheolwr y prosiect: "Mae pobl yn ardal Llanelli yn teimlo yn gryf am eu hysbyty lleol ac rydym am fod yn gwbl eglur nad yw'r newidiadau hyn yn golygu ein bod yn gwneud llai ond yn hytrach ein bod yn gwneud pethau'n wahanol.

"Fe fydd Ysbyty Tywysog Philip yn parhau i ddarparu gofal brys ddydd a nos, saith diwrnod yr wythnos."

Mae 33,699 o gleifion wedi bod yn yr uned frys ers 12 mis.

Fel arfer, mae tua 6,500 o achosion difrifol ac roedd rhaid cyfeirio ychydig dros 400 o'r rhain i ysbyty arall.

Mae rheolwyr wedi dweud nad ydyn nhw'n credu y bydd y ffigyrau'n newid.

Bydd nyrsys arbenigol a meddygon teulu yn cael hyfforddiant ychwanegol er mwyn delio â mân anafiadau.

'Safon uwch'

Dywedodd Dr Robin Ghosal, sy'n arwain y rhaglen meddyginiaeth aciwt, y byddai achosion brys yn mynd yn syth i uned feddygol arbennig.

"Bydd hyn yn lleihau'r amser aros ar gyfer asesiad ac yn golygu bod claf yn gweld meddyg yn gynt ...," meddai.

"Canlyniad hyn oll yw gwasanaeth o safon uwch a mwy effeithiol i'r claf."

More on this story

Related Internet links

The BBC is not responsible for the content of external Internet sites