Mid Wales

Trigolion trefn yn beirniadu Gwasanaeth Tân

Injsn dân

Mae dros 800 o bobl mewn tref fach yn y canolbarth wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu symud cerbyd gyriant 4 x 4 o orsaf dân leol.

Penderfynodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i symud y Land Rover o Lanidloes i'r Trallwng, pellter o 27 milltir.

Bydd y cerbyd yn cael ei ddefnyddio i dywys cwch achub sydd hefyd wedi ei symud o Lanidloes

Ond dywed gwrthwynebwyr fod y cerbyd 4x4 yn hanfodol mewn ardaloedd diaffordd, lleoliadau na all injan dân Llanidloes eu cyrraedd.

Mae'r Land Rover, sy'n cludo dŵr, yn cael ei weld fel cerbyd sy'n cynnig cymorth gwerthfawr mewn argyfwng.

Dywedodd Jonathan Evans, prif swyddog y Gwasanaeth Tân ym Mhowys, bod angen symud cerbydau yn aml a hynny er mwyn sicrhau gwasanaeth o safon uchel yn y rhanbarth.

"Mae'r cerbyd 4x4 yn un o bedwar yng nogledd Powys, ac maen nhw wedi eu cynllunio yn arbennig er mwyn ymladd tanau mynydd a thanau coedweigoed yn Sir Drefaldwyn," meddai.

"Bydd y cerbyd 4X4 yn aros yn Sir Drefaldwyn gan ei fod yn cael ei symud i orsaf y Trallwng.

"Mae angen gwneud hyn oherwydd bod y cwch achub yn cael ei symud o Lanidloes i'r Trallwng, a hynny'n dilyn trafodaethau gyda diffoddwyr yn y ddwy orsaf."

Related Internet links

The BBC is not responsible for the content of external Internet sites