North West Wales

Ambiwlans awyr yn cludo dau i ysbytai

Mae dau o bobl wedi cael eu cludo i'r ysbyty mewn ambiwlans awyr yn dilyn damwain ym Mhantglas, Powys.

Fe wnaeth y gwasanaeth tân ryddhau'r ddau o'i cair gydag offer arbennig wedi iddynt gael eu galw i roi cymorth.

Cafodd un o'r bobl â anafwyd ei gario i Ysbyty Treforys yn Abertawe a'r llall i Ysbyty Athrofaol Caerdydd.

Mae unigolyn arall wedi derbyn triniaeth am anafiadau mân yn uned gofal brys Llandrindod.

Dylai unrhywun sydd â gwybodaeth am y digwyddiad alw'r heddlu ar 101.

Related Internet links

The BBC is not responsible for the content of external Internet sites