اوس د کمپیوټري ګېمونو تکنالوژي د میلیونونو ډالرو ارزښت لري او لا هم د ودې په حال کې ده

اوس د کمپیوټري ګېمونو تکنالوژي د میلیونونو ډالرو ارزښت لري او لا هم د ودې په حال کې ده

کله چې لس کاله وړاندې د لومړي ځل لپاره مجازي نړۍ په کمپیوټري لوبو او ګېمونو کې وکارول شوه، نو له ځینو ستونزو سره مخامخ وه. کارونکي به یې ګنګسېدل او د ډيرو لوړو بیو له کبله هم لاسرسۍ ورته ګران وه. خو اوس دغه تکنالوژي د میلیونونو ډالرو ارزښت لري او لا هم د ودې په حال کې ده. په دې رپوټ کې به یې وګورو چې دغه تکنالوژي څه ډول کار کوي او ایا له لوبو پرته هم ترې کار اخېستل کېدای شي که نه؟