د ماشومانو پالنه

د ماشومانو پالنه

د بریتانیا په کمبرېج پوهنتون کې څېړونکو موندلې، ماشومان هغه مهال تر ټولو ښه زده کړه کولی شي چې له مور او پلار سره يې ماغزه بوخت وي.

په دې څېړنه کې دا هم ویل شوي چې په وړکتونونو کې د ماشومانو خپلمنځۍ خبرې هم له زده کړو سره مرسته کوي.