هندي زندانونه

هندي زندانونه

هند د نړۍ دوهم لوی ګڼ نفوسه هېواد دی. تر ټولو لويه ډیموکراسي هم بلل کېږي. خو لا د وګړيو تر منځ یې عدالت او برابرۍ ته رسېدا يوه لويه ننګونه ده.

د هند د جرمونو ثبتولو ملي ادارې د ۲۰۱۵ کال د رپوټ له مخې د دغه هېواد لروبر تر محاکمې لاندې کسانو ۵۵ سلنه یې یا خو مسلمانان دي يا هم هغه کسان دي چې دلته د پوړيز سیستم له مخې تر ټولو ټیټ دي.