فيفا وايي د ٢٠٢٦ کال له نړيوالو اتلوليو لوى بدلون راتلونکى دى.

فيفا وايي د ٢٠٢٦ کال له نړيوالو اتلوليو لوى بدلون راتلونکى دى. د اوس لپاره په فوټبال نړيوالو اتلوليو ته ٣٢ هېوادونه لار مومي خو هغه وخت به دا شمېره ٤٨ ته پورته شي.

گټه به يې اسيايي او افريقايي هېوادونو ته ډېره ورسېږي ځکه چې اوس يې شمېره لږ ده خو هغه چې پرې خوښ نه دي وايي دا به کمزورې لوبډلې هم رامخته کړي او د سياليو خوند به پيکه کړي