بریتانیا کې په شرابو روږدي

بریتانیا کې په شرابو روږدي

په بریتانیا کې د پنجابیانو تر منځ د شراب ډېر څښاک او پرې روږدی والی یوه لویه مساله ده. معمولآ هغه سېکان چې مذهب پالي، شراب باید و نه څښي، نو له همدې امله د دې قوم ډېری خلک پر دې موضوع په ښکاره خبرې هم نه کوي. همدا بیا د دې لامل کېږي چې ډېری پنجابیان که په شرابو ډېر روږدي شي له ټولنې یا وشړل شي او یا له نورو سره پرې نشي غږېدلی ځکه خو ۶۰ فیصده یې په بریتانیا کې د شرابو له امله مري.